Evensongkoor

Binnenkort start er in het Gooi een prachtig nieuw initiatief: Choral Evensong!
Deze verstillende en indrukwekkende traditie is in de Anglican Cathedrals van Engeland een dagelijks ritueel waarbij fenomenale koorzang en indrukwekkend orgelspel het gebed en het ritme van lezingen afwisselen. Een restant uit de tijd van de abdijen met hun Vesper.
In de grote steden van Nederland zijn de Evensongs al een aantal jaren een succes met ‘Engels’ geschoolde koren en de tijd lijkt meer dan rijp voor een Gooisch antwoord:

Sint Vituskerk Hilversum

De Gooische Evensong
en het Evensongkoor:

De twee meest iconische Gooische kerkgebouwen zullen de Evensongs om en om huisvesten: de Larense Sint Jansbasiliek en de Hilversumse Sint Vituskerk, beiden voorzien van mystieke sfeer, flinke omvang en fantastische orgels. Maar echt onmisbaar bij een Choral Evensong is…een koor! Een heel mooi koor!

Om van het Goois Evensongkoor een koor met een schitterende klank en eindeloze muzikale mogelijkheden te maken, zijn specifieke stemmen nodig en we zien daarbij ook graag een gevarieerd gezelschap qua leeftijd.
Ook is er een goede balans nodig tussen de verschillende partijen.

We hebben graag: 8 sopranen, 8 alten, 6 tenoren en 6 bassen. We zijn op zoek naar koorleden die prettig in de omgang zijn en die thuis willen studeren (m.b.v. oefentracks),
de repetities en uitvoeringen tot een prioriteit maken en uiteraard beschikken over een prachtig en binnen het geheel passend stemgeluid. We bieden een stevig, resultaatgericht repetitietempo, schitterende Engelse koormuziek (o.a. van Parry, Brewer, Stanford, Rutter, Chilcott, Stopford), Engelse chant, maar ook andere klassieke werken als deze passen in een Evensong, een boeiend jaarprogramma vol inspirerende Evensongs, Kerstconcerten en koorreizen. Paul Snoek zal het koor vakkundig en met bezieling dirigeren en onze vaste organist tijdens uitvoeringen is Wybe Kooijmans, bekend om o.a. concerten in Naarden.
Aan deelname aan het koor zijn kosten verbonden in de vorm van een reguliere contributie en een bijdrage voor de zangreizen die het koor maakt. Ook kan op den duur een bijdrage worden gevraagd voor passende Engelse koorkledij in de vorm van een borgstelling.

Sint Jansbasiliek, Laren

Als alles van start gegaan is:
In juni zal er eerst een pilot zijn en als dat naar tevredenheid verloopt zullen we vanaf september van start gaan: Het koor zal om de maand actief zijn met een serie van 4 repetities op de donderdagavond met de Evensong als afsluiting op een zondagavond. Daarnaast is er eind december een Festival of Lessons and Carols en begin juli een lang weekend naar Engeland met Evensongs, andere vieringen en masterclasses in een Anglican Cathedral.

Maar eerst de pilot…
Repetities op donderdag van 20 tot 22 uur in het Koorhuys (Eemnes) op 7, 14, 21 juni
Evensong (deel van het repertoire) in de Sint Joriskerk (Amersfoort) op 24 juni, 17 uur
Generale repetitie van 20 tot 22 uur in de Basiliek (Laren) op donderdag 28 juni
Evensong in de Basiliek (Laren) op zondag 1 juli, 17 uur (met repetitie vanaf 15.30 uur).

Wakkerendijk 66 Eemnes

Audities voor koorleden:
Op donderdag 19 april zijn er in de ochtend, middag en avond audities waarvoor je je via onderstaand formulier op kunt geven. Paul Snoek neemt deze audities af en zal diverse zangoefeningen met je doen (onvoorbereid) en daarnaast zing je je eigen partij van het lied ‘Lead me Lord’ (Wesley) welke je zal worden toegestuurd bij de bevestiging van je auditiemoment. Na de auditie ontvang je via een mailbericht de uitslag en, bij een ja, een uitnodiging om mee te doen met de pilot zoals hierboven omschreven.

Voor deelname aan de pilot vragen we een eenmalige bijdrage van 50,- per lid, inclusief oefentracks, bladmuziek, koffie/thee. De pilot geeft voor alle partijen de gelegenheid om te proeven en al dan niet de langere verbinding vanaf september met elkaar aan te gaan.
In de eerste week van juli volgt daar informatie over.

* indicates required field