Johannes Hospitiumkoor

Het Koor van het Johannes Hospitium bestaat exclusief uit vrijwilligers en medewerkers van het Hospitium en is vooral in het leven geroepen om de Herdenkingsbijeenkomsten luister bij te zetten. Deze Herdenkingen vinden verschillende keren per jaar plaats in de kerk van de PKN in Vleuten en worden voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep. Het koor zingt een uitgebreid vierstemmig programma, steeds gekoppeld aan een thema. Er is altijd plek voor nieuwe leden, maar een binding met het Joanneshospitium is dan een vereiste.